LineTroll 110Eu

Opis funkcjonalny
LineTroll®110Eµ stale monitoruje prądy fazowe i napięcie linii, które są źródłem informacji niezbędnych do poprawnego działania. Urządzenie jest samodzielną jednostką – nie ma potrzeby instalowania żadnych dodatkowych przekładników pomiarowych.
W czasie normalnej pracy linii, LineTroll®110Eµ pozostaje w stanie czuwania.

Sygnalizacja zwarć
LineTroll®110Eµ sygnalizuje zwarcia doziemne oraz międzyfazowe. Wskaźnik wykrywa zarówno zwarcia trwałe jak i przemijające. Zwarcia trwałe są sygnalizowane diodą LED o dobrej widoczności z daleka – zarówno w ciągu dnia jak i w nocy. Zwarcia przemijające są sygnalizowane pojedynczą zieloną LED.

Elastyczność
Użytkownik może zaprogramować kryteria działania aby dostosować je do własnych
potrzeb za pomocą zestawu micro-switch’y wewnątrz wskaźnika.


Cechy LineTroll®110Eµ:

  • Programowalne parametry pracy
  • Dobra widoczność w dzień i w nocy (360º)
  • Podwójna sygnalizacja; zwarcia trwałe i przemijające
  • Wykorzystywany w liniach dwutorowych
  • Odporny na ciężkie warunki atmosferyczne

PARAMETRY TECHNICZNE

Cecha Opis
Zastosowanie: Wskaźnik zwarć międzyfazowych i doziemień linii napowietrznych.
System uziemienia: Sieci o punkcie neutralnym uziemionym bezpośrednio, sieci z
izolowanym punktem neutralnym i uziemione przez rezystor.
Wykrywanie zwarć: Czułość di/dt, Czułość progowa
Czas trwania zakłócenia: >60ms (20ms na zamówienie)
Kasowanie sygnalizacji: Automatyczne, czasowe, ręczne
Sygnalizacja: Sygnalizacja zwarć z rozróżnieniem na
zwarcia trwałe i przemijające.
Temperatura pracy: -40 do +70 ºC