LineTroll 110Eur

Opis funkcjonalny
LineTroll®110Eµr stale monitoruje prądy fazowe i napięcie linii, które są źródłem informacji niezbędnych do poprawnego działania. Urządzenie jest samodzielną jednostką – nie ma potrzeby instalowania żadnych dodatkowych przekładników pomiarowych.
W czasie normalnej pracy linii, LineTroll®110Eµr pozostaje w stanie czuwania.

Zdalna sygnalizacja
LT-110Eµr jest specjalną wersją wskaźnika wyposażoną radio niskiej mocy do zdalnej transmisji. Radio komunikuje się z odbiornikiem montowanym na słupie, który posiada zestaw wyjść do połączenia się z systemem sterowania i nadzoru (SCADA).

Elastyczność
Użytkownik może zaprogramować kryteria działania aby dostosować je do własnych
potrzeb za pomocą zestawu micro-switch’y wewnątrz wskaźnika.


Cechy LineTroll®110Eµr:

  • Programowalne parametry pracy
  • Dobra widoczność w dzień i w nocy (360º)
  • Podwójna sygnalizacja; zwarcia trwałe i przemijające
  • Wykorzystywany w liniach dwutorowych
  • Radio niskiej mocy do zdalnej komunikacji
  • Programowanie z powierzchni ziemi
  • Odporny na ciężkie warunki atmosferyczne
  • Monitorowanie pojemności baterii

PARAMETRY TECHNICZNE

Cecha Opis
Zastosowanie: Wskaźnik zwarć międzyfazowych i doziemień linii napowietrznych.
System uziemienia: Sieci o punkcie neutralnym uziemionym bezpośrednio, sieci z
izolowanym punktem neutralnym i uziemione przez rezystor.
Wykrywanie zwarć: Czułość di/dt, Czułość progowa
Czas trwania zakłócenia: >60ms (20ms na zamówienie)
Kasowanie sygnalizacji: Automatyczne, czasowe, ręczne
Sygnalizacja: Sygnalizacja zwarć z rozróżnieniem na
zwarcia trwałe i przemijające.
Sygnalizacja zdalna (radiowa): Sygnalizacja zwarć z rozróżnieniem na zwarcia
trwałe i przemijające, stan baterii oraz heartbeat.
Temperatura pracy: -40 do +70 ºC