LineTroll R400D

Oszczędza czas
Szybki montaż na liniach (bez wyłączenia napięcia).
Dzięki informacji ze wskaźników – szybkie przywrócenie zasilania klientowi po wystąpieniu zwarcia. Redukowanie powtórnych załączeń i stopnia zużycia sprzętu. Ciągła kontrola zwarć minimalizująca czas tracony na lokalizowanie miejsca zwarcia.

Zdalna sygnalizacja
LineTroll R400D posiada wbudowany moduł GSM, który wysyła informację o zakłóceniach na linii do jednego, lub kilku odbiorców. Stanowi ważny element inteligentnego systemu zarządzania pracą sieci dystrybucyjnej.
Wersja z modemem GPRS/DNP3 oraz wersja z modułem przekaźnikowym są również dostępne.

Wszechstronność
LineTroll R400D jest to wskaźnik zwarć międzyfazowych oraz doziemnych w liniach napowietrznych rozróżniający zakłócenia trwałe od przemijających. Wskaźnik posiada dwa czujniki, wykorzystuje zarówno pole elektryczne jak i magnetyczne do nadzorowania wszystkich trzech faz. Wysokiej jaskrawości błyski czerwonego LED, pozwalają z daleka dostrzec pobudzoną sygnalizację wskaźnika. Zakłócenia przemijające i niski poziom baterii są sygnalizowane przez kolory: zielony i pomarańczowy.


PARAMETRY TECHNICZNE

Cecha Opis
Zastosowanie: Wskaźnik zwarć międzyfazowych i doziemień linii napowietrznych.
System uziemienia: Sieci o punkcie neutralnym uziemionym bezpośrednio, sieci z
izolowanym punktem neutralnym i uziemione przez rezystor.
Wykrywanie zwarć: Czułość Io> di/dt, Próg I>, I> di/dt
Czas trwania zakłócenia: >60ms lub >120ms (konfigurowalny)
Blokowanie po zał. linii: Konfigurowalny (5s – 15s)
Kasowanie sygnalizacji: Automatyczne, czasowe, ręczne, zdalne
Sygnalizacja: Sygnalizacja doziemień i zwarć międzyfazowych. Rozróżnienie na
zwarcia trwałe i przemijające.
Temperatura pracy: -40 do +70 ºC