LineTroll 3500

Oszczędza czas
Szybki montaż na liniach (bez wyłączenia napięcia).
Dzięki informacji ze wskaźników – szybkie przywrócenie zasilania klientowi po wystąpieniu zwarcia. Redukowanie powtórnych załączeń i stopnia zużycia sprzętu. Ciągła kontrola zwarć minimalizująca czas tracony na lokalizowanie miejsca zwarcia.

Zdalna sygnalizacja
Moduły komunikacyjne pozwalające na szybkie przesyłanie informacji o zwarciu do systemu nadrzędnego.

Wszechstronność
Wybór pomiędzy wykrywaniem zwarć ciągłych i przemijających, zerowaniem sygnalizacji napięciem na linii, zerowaniem zdalnym i/lub zerowaniem czasowym – łatwo ustawiany przez użytkownika dla optymalnych warunków pracy. Specjalna konstrukcja soczewek – błysk diod LED widzialny z dużej odległości.PARAMETRY TECHNICZNE

Cecha Opis
Zastosowanie: Wskaźnik zwarć międzyfazowych i doziemień linii napowietrznych.
System uziemienia: Sieci z izolowanym punktem neutralnym, uziemione
przez rezystor i skompensowane z cewką Petersena
Wykrywanie zwarć: Analiza prądu Io i napięcia Uo
Czas detekcji: 60ms
Kasowanie sygnalizacji: Automatyczne, czasowe, ręczne, zdalne
Sygnalizacja: Sygnalizacja doziemień i zwarć międzyfazowych. Rozróżnienie na
zwarcia trwałe i przemijające.
Temperatura pracy: -40 do +70 ºC