CableTroll 23X0

Opis działania
Wykorzystując wskaźniki serii CableTroll®2300, można zbudować pełny system wykrywania doziemień i zwarć międzyfazowych w sieciach kablowych SN (od 6kV do 36 kV), montując je w bezpiecznych miejscach na zakończeniach sieci kablowej. Przekładnik ziemnozwarciowy (EFE) będzie mierzył prąd trójfazowego bilansu fazowego linii kablowej i dostarczał informacji o wystąpieniu doziemienia. Dwa dodatkowe przekładniki prądów fazowych posłużą do wykrywania zwarć międzyfazowych. Wskaźnik sygnalizuje przepływ prądu zwarcia międzyfazowego lub doziemnego na odcinku pomiędzy transformatorem zasilającym, a miejscem wystąpienia błędu.

Zdalna sygnalizacja
CableTroll®2300 posiada możliwość rozbudowy o moduł komunikacyjny GSM, który wysyła informację o zakłóceniach na linii do jednego, lub kilku odbiorców. Stanowi ważny element inteligentnego systemu zarządzania pracą sieci dystrybucyjnej. Dodatkowo, umożliwia zdalne kasowanie sygnalizacji oraz testowanie wskaźnika prądu zwarcia.

Wszechstronność
Zakres nastaw progowych prądów doziemnych wynosi od 5 do 240A. Natomiast zakres nastaw
progowych prądów dla zwarć międzyfazowych wynosi: 250-1000 A dla wskaźnika CT 2320, a 350-1200A dla wskaźnika CT 2330. Zmiany nastaw wartości progowych dokonuje się przy pomocy mikroprzełączników wewnątrz obudowy. Programowalne nastawy opóźnień automatycznego kasowania sygnalizacji wynoszą 2, 6, 12 lub 24 godzin.

Cechy CableTroll 23X0:

  • Konstrukcja oparta na mikroprocesorze
  • Programowanie funkcji operacyjnych oparte na mikroprzełącznikach
  • Diody LED – sygnalizacja doziemień i zwarć międzyfazowych
  • Wyjście do zdalnej sygnalizacji wykrytego zakłócenia
  • Różne źródła zasilania (bateria, AC, DC)
  • Wiele sposobów kasowania sygnalizacji

PARAMETRY TECHNICZNE

Cecha Opis
Zastosowanie: Wskaźnik zwarć międzyfazowych i doziemień dla sieci kablowych jedno i wielożyłowych.
System uziemienia: Sieci o punkcie neutralnym uziemionym bezpośrednio, sieci z
izolowanym punktem neutralnym i uziemione przez rezystor.
Wykrywanie zwarć: Detekcja doziemień i zwarć międzyfazowych.
Czułość i wartości progowe konfigurowalne.
Kasowanie sygnalizacji: Automatyczne(powrotem napięcia, czasowe), ręczne, zdalne
Sygnalizacja: Sygnalizacja doziemień i zwarć międzyfazowych. Sygnalizacja
niskiego stanu baterii.
Zasilanie: Bateryjne oraz zewnętrzne (9-48 VDC / 230 VAC)
Temperatura pracy: -40 do +70 ºC