CableTroll 2440

Opis działania
CableTroll®2440 to wskaźnik prądu zwarciowego do stosowania w sieciach typu promieniowego oraz w otwartych sieciach typu pierścieniowego, zawiera 3 szt. przekładników prądowych do zamontowania na żyłach fazowych kabla SN. Wszystkie wskaźniki na trasie pomiędzy GPZ, a miejscem wystąpienia zwarcia będą wskazywały przepływ prądu zwarciowego ułatwiając lokalizację miejsca wystąpienia zwarcia.

Zdalna sygnalizacja
CableTroll®2440 posiada możliwość rozbudowy o moduł komunikacyjny GSM, który wysyła informację o zakłóceniach na linii do jednego, lub kilku odbiorców. Stanowi ważny element inteligentnego systemu zarządzania pracą sieci dystrybucyjnej. Dodatkowo,
umożliwia zdalne kasowanie sygnalizacji oraz testowanie wskaźnika prądu zwarcia.

Wszechstronność
CableTroll®2440 jest łatwo konfigurowalny na stacji przez co zapewnia mu to wygodne dopasowanie się do wymagań użytkownika. Można w nim ustawić po kilka poziomów wartości
pobudzeniowych prądów: I>, oraz Io>, za pomocą mikroprzełączników i dwóch nastawników
obrotowych. Normalnie otwarty (NO) styk sygnalizacyjny służy do połączenia z obiektowym koncentratorem telemechaniki i do przesłania komunikatu o pobudzeniu do SSiN.

Cechy CableTroll 2440:

  • Zaprojektowany zgodnie z wymaganiami norm DIN 43700/IEC 61554
  • Przekaźniki do zdalnej sygnalizacji zwarć i niskiego poziomu baterii do modułu transmisyjnego SSiN
  • Wersje z zasilaniem bateryjnym oraz zewnętrznym
  • Lokalne i zdalne kasowanie sygnalizacji

PARAMETRY TECHNICZNE

Cecha Opis
Zastosowanie: Wskaźnik zwarć międzyfazowych i doziemień dla sieci kablowych.
System uziemienia: Sieci o punkcie neutralnym uziemionym bezpośrednio, sieci z
izolowanym punktem neutralnym i uziemione przez rezystor.
Wykrywanie zwarć: Detekcja doziemień i zwarć międzyfazowych.
Czułość i wartości progowe konfigurowalne.
Czas trwania zakłócenia: 40, 100, 200, 300ms (konfigurowalny)
Blokowanie po zał. linii: Konfigurowalny ON/OFF (5s)
Kasowanie sygnalizacji: Automatyczne(powrotem napięcia, czasowe), ręczne, zdalne
Sygnalizacja: Sygnalizacja doziemień i zwarć międzyfazowych. Sygnalizacja
niskiego stanu baterii oraz obecności napięcia/prądu.
Zasilanie: Bateryjne oraz zewnętrzne (VDC)
Temperatura pracy: -40 do +70 ºC